Komanda

Pareigos Vardas ir pavardė Kontaktai
DIREKTORIUS Marius Pečiulis Tel.: (8 37) 377715
marius.peciulis@9fortomuziejus.lt
DIR. PAVADUOTOJAS VYR.FONDŲ SAUGOTOJAS Kęstutis Bartkevičius Tel.: +370 615 24490
kestutis.bartkevicius@9fortomuziejus.lt
LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SK. VEDĖJA Eglė Tamulynienė Tel.: +370 665 98016
egle.tamulyniene@9fortomuziejus.lt
L.E.P. EDUKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS Vytautas Jurkus Tel.: +370 686 26420
vytautas.jurkus@9fortomuziejus.lt
IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJA Tatiana Korotkova Tel.: +370 665 23819
tatiana.korotkova@9fortomuziejus.lt
ISTORIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS Vytautas Petrikėnas Tel.: (8 37) 377748
vytautas.petrikenas@9fortomuziejus.lt
L.E.P. RINKINIŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO SKYRIAUS VEDĖJA Goda Kazlauskaitė Tel.: (8 37) 377748
fondai@9fortomuziejus.lt
RINKODAROS SKYRIAUS VEDĖJA Rita Dabulskytė Tel.: +370 665 90841
rita.dabulskyte@9fortomuziejus.lt
VYR. BUHALTERĖ Vaida Gvergždienė Tel.: (8 37) 377476
buhalterija@9fortomuziejus.lt